ფაილი

აირჩიეთ
ან
ჩასვით სურათი

პარამეტრები

  
  tiff: ,
  xmp: ,
  icc: ,
  iptc: ,
  TIFF ბლოკები
  exif: ,
  gps: ,
  interop: ,
  მინიატურა: ,
  
  postProcess: ,
  mergeOutput: ,

მინიატურა


IFD0 - მონაცემები

EXIF - მონაცემები

GPS - მონაცემები

Interop - მონაცემები

IPTC - მონაცემები

XMP - მონაცემები

სრული ინფორმაცია